เขาเรียกว่าการลงแขกมันเป็นแบบนี้นี่เองโหดมากเลยจริงๆ

เขาเรียกว่าการลงแขกมันเป็นแบบนี้นี่เองโหดมากเลยจริงๆ

เขาเรียกว่าการลงแขกมันเป็นแบบนี้นี่เองโหดมากเลยจริงๆ